Najpopularniejsze zabawki w 2020 roku NEW

Jungle Maze

This fun magnetic maze is a fun way to travel through the jungle and learn about our wild animal friends. You can tilt the board or use the wand to guide the magnetic balls through the maze of pathways, corners and revolving doors!

zobacz

Nasza misja jest nasz? wizj?.

?wiadomo?? od 30 lat

Hape uwa?a, ?e ch?? do zabawy jest w DNA ka?dego dziecka, naszym zadaniem jest po prostu obudzi? j? i poprowadzi? delikatnie. Nasze zabawki s? tworzone aby inspirowa?, uczy? i pokazywa? dzieciom ?wiat, w którym ?yjemy. Poprzez stosowanie zasady odpowiedzialno?ci w biznesie d??ymy by pozostawi? ?wiat w lepszym stanie ni? go zastali?my.

Przeczytaj
X Close